Podziękowania od Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich