Podziękowania od mieszkańców domu Emeryta Wojskowego