Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi będzie również na Pikniku !