Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 40 w Łodzi