Patronat honorowy Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych