Osobowość Roku 2022 w kategorii :” Działalność społeczna i charytatywna. Powiat Opatowski”