IV Piknik Fundacji Pomoc dla Weterana nie może się odbyć bez obecności Stowarzyszenie KBŻ WPD „Czerwone Berety”.