Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową