Kapituła Odznaki Pamiątkowej Fundacji Pomoc dla Weterana postanowiła wręczyć Odznakę kolejnym osobom