Współpraca z Stowarzyszeniem Służb Antyterrorystycznych „Izer”.