Piknik wojskowy Fundacji Pomoc dla Weterana w Manufakturze