3. Piknik Fundacji Pomoc dla Weterana w Manufakturze