Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa na naszym pikniku