Aukcja flagi XII zmiany PKW Afganistan z bazy HKIA Kabul znalazła swoje nieoczekiwane zakończenie.